Learn Gurung Tamu Khema गुरुङ र तेस्को नेपाली अर्थ सिक्नुहोला |


सबैलाई उपायोगी हुने छ भन्ने ध्यय ले यहाँ राखिएको छ ।

म्ही - मान्छे
मी - म्याँ - आँखा
सुँ - ङुर - मुख्
ना - न - नाक्न्हपे - नैल्याम - कान्ले - ल्हि - जिब्रो
स - स - दाँत्
मी क्ली - मेगुम्/म्याँखुम - आँशु
फो - लो - भुँडी,पेट्
तिं - द्याङ्, - मुटु
को - का - रग त
क्ली - दिसा
कुँ - सिया - पिसाब
से - जुम्र
सोहो - सह - सास्
क्यु - पानी
स - माटो
सिं - स्याङ - दाउरा
क्ला - लाप - गोरु
फोटो - लुत - तस्बिर्
मई - भैँसी
रा - र - बाख्रा
नक - कह - कुखुरा
नकफुँ - कहफुँ - कुखुराको अण्डा
सित - उसि - चामाल्
कैं - काङ - भात्
खु - तिहुन
पैत्यु - स्या - मासु
छोपा - पैत्यो - मासु
सनतुल - क्याङ - रोटि
चए - चसै - खायो
चस्योमो - चलिम्पैखे - खाँदैछु
चमो - चए - खान्छु
ङ - म
ङल - ङैसै - मेरो
आम - म - आमा
आपा - प - बाबु
आली - आले - भाइ
आस्यो - अस्याँ - मामा
सली - निमै - सालि
ब्यालाप्र्हेस्यो - ब्यल्यममङ्नी - दुलहा दुलहि
ङे/ङेस्यो - ङे/ङेस्यो - मेरो सम्धि/सम्धिनि
मारा - मर - सुन्
ङि - निई - दुइ
सोसो - अर्को
म्रु - म्रुङ - राजा
क्याल्ता - घ्यल्प - राजनिति
योक्र - खुमान - चोर्मैनो - मनै - मनमा सम्झनु
प्रेप्रे - प्रेप्रे - संगसंगै
प्रे - प्रे - संग्,सित्
खैली - करपो - कसरी
प्रीदो - प्रील - लेख्
मल्खु - मल्खु - टोपि
बख्खु - बख्खु - घुमराडि
चला - चल - चोलो
प्रम - प्रम - हिड्छु
चुरिखो - छोखो - यहाँ आउ,यता आउ
ङारीखो - टाने खो - नजिकै आउ
क्यो सु - ङिँयाँसु - तिमी को हो ?

क्योए लाम्प्रां फएमो - ङिँयँलाम्प्रा फैईसा - तिमी लाप्राक गएका छौ ?
चच्क्ष्मी सबोमो - चचहामी ज्यानै खे - छोराछोरी राम्रै छ ?
लिसोबैताँ - नाङनी - भबिस्याकाल्
गयाइख्याँई - मलङ - भुतकाल्

ङ्योए पिम्ज्यामु - ङियँ न प्रे पिम्स्याखे - हामी संग ईतिहास छ ।
तमुए पिम्ज्यासुदेमोअरे - तमुयु पिम्स्ष्यँसुनैख्योकिदो - गुरुङको ईतिहास कसै सँग छ कि छैन
नानोए - नाप गिरी - बिहान भयो
ङ्योतमु अ - ङिइतमु अहन - हामी तमु हौं ।
तिहुँ - मिईङ ल्हो - पोहर साल्नेदी - खुई ङ ल्हो - पर्हार साल्बर्ह्दो - बह्र्दो - यो जिवनको अन्त्य,अर्को जिवन प्राप्त नहुन्जेल्
पे ताँ - परम्परा->
ल्हुताँ - ल्हुँता - संस्कार
कल्हु - पुरानो चलन सँस्कार जस्ताको तस्तै
पेल्हु - पेल्हुँ - पुरानो रिती गर्ने
तमु क्ष्याल्हुताँ -तमु जातिको पुरानो सामाजिक सँस्कार्
क्ष्या - सामाजिक
न वा - न्ह - बिरामि
ना - नाम - सिंगान्
पिह्रूमाला - हिरु/ईरु - मुगाको माला
कोह्च - खोर्च - खुकुरि
कोहरै - कुरै - हँसिया
सेखु/सेटहा - सेखु - मासुको झोल्
क्यु- क्युङ - अमिलो
क्योबा - युबा - जोत्नु
ख्रुबा - ठुवा - धुनु
स्यायुईवा - खुस्यास्याईवा - छला निकल्नु
टा - टाअतच्योना - भाई बन्धु
मो - म्हा - ज्वाई
कन्बो - टम्बो - गाला
मोरा - मङरै - जुङा
कु - छाति
आईदा - ओट्ट - कलेजो
पान - पा/सुक - साँप्रो
रु - सिङ्
ङ्या - बिर्य
बुन्ना - भान/बोना - लोट
साइदिवा - साईदिपा - सहनु
तुर्जा - तुर्जा - चिहान्
छोकोर - छिकोर्/खङ्सा - चिहान डाँडा
सिन - सिम - बासि/चिसो
होइ - ओई - ज्यु
मोराबा - मुर्दिबा - लपेट्नु
प्लोबा - प्ल्य्हावा - चिप्लो
लोन्बा - ल्हँबा - तर्साउनु
फुर्सीँ - फुर्सिङ - तिखारेको घोचो
बोक्या - बोक्या - बोका
माईलु - मिलुम्थिवा - उदेक्/ अचम्म्
मिँवा - मिँपा/मिन्दिपा - पाकेको
मिखु - मिइङ - धुँवा
रिई - मृतकको हाडखोर्
युर्लवा - युर्दिवा - ढल्काउनु
रिन्थे - तुन्चि/तुन्च - छोटो
रियँयो - रियँह - लामो
तिमु - म्हुँ - च्याउ
हे/ए - यह्/ए - लेक्
क्यो / ल्हुँ -ल्हुँ/लुङ -बेसि
प्रोँ - प्राङ - गोठ्
ङ्यु /ह्युय - ह्योई - आँगन्
कुनी - कुन्ती -ढिकि
रेन्दो/ह्रेदो -रुन्दा - जाँतो
कोन - गाङ - डाँडा/पहाड्/पर्बत्
यु - पुक - ओडार्
कोदा - क्वास - अगेनो
चोन्फु/चोङ्फो - जोङ्बो - ओदान्
सिन्थिन / सिथिं - स्यङ्किम - कटेरो
नारी - नारे/नाङरे - कोदो
प्रो - प्रो/ताह - पिठो
करो - बुर्जेन - जौ
नाम्ली - लिक - पानी जुका
चेँ - चेन - बाघ्
लनी /लएँ - लनी - चन्द्रमाँ
मुसार - कर्चेन - तारा
च्याटिवा - जन्तीवा - चुप लाग्नु
छिई - छे - बोसो
नाबा - नैँपा - बिसाउनु
नोनसुर -नङ्सुर - गोप्या
नानरिवा - सहरीबा - साँझपर्नु
सोबा - छवा - पीरो
माहाई - मलिवा - हरायो
केर्लोन -क्याह/क्य्ह्रवोनिङ - ग्रन्थ्
क्योई - कै - भाषा
क्युफैईवा - क्युफोइल - तिर्खा लाग्नु
खिबा - खिबा - पैँचो
खँबा/खुँबा - खँबा - जाडो हुनु
कैंदु - कथु - मुर्ति

ककारक्युख्यँ - कागरर्क्युख्यँ/कर्पतिर्गिली - दु:ख्/दु:ख परेको
सैइन अनाद - सैमअनाद - चित्त नदुखाउनुहोस्
ङोसेबा/म्हिसेबा -चिनापर्ची गर्नु
छावा - छवा/स्योवाबा -ताछ्नु
त - कह्/का - बन्चरो
स्योङ -वोङ - खोला
नेन्/न्हें - नान - चौतारा
मु - मु - आकाश
सा - स - धर्ति/भुइँ/माटो/जमिन्

Add more Gurung words with nepali meanings in the comments below.

ThanksDone!