नेपालीमा कसरि टाइप् गर्ने ?

English
(अंग्रेजीमा टाइप गर्दा ...)
Output in Nepali
(नेपालीमा एस्तो आउन्छ ...)
Namaste नमस्ते
Swagatam स्वागतम
Nepal Sundar Thiyo ! नेपाल सुन्दर थियो !
Nepal ahile pani sundar nai cha नेपाल अहिले पनि सुन्दर नै छ
Malai Nepal man parcha मलाई नेपाल मन पर्छ
Dashain ko hardik subhakamana दशैंको हार्दिक सुभकामना

नेपालीमा परिबर्तन गर्न नआएमा, तलको शब्द copy र paste गर्नुहोला

36 Consonants:

ञा क्ष त्र ज्ञ

12 Vowels:

अं अँ

Full Stop - पूर्ण बिराम

| - use pipe key next to shift key.


Done!